Karabanov, Dr. Oleksandr

    

Dr. Oleksandr Karabanov

Karabanov, Dr. Oleksandr

Lab Coordinator

Contact Information

Phone: 
404-894-7549
Fax: 
404-894-5638
Email: 
karabanov@eas.gatech.edu
Office: 
ES&T L1112