Wyatt-Ngom, Sokhna Aminata

Aminata Wyatt-Ngom
Email: 
swyattngom3@gatech.edu
Graduate Student